<ul id="48f29k"><dir id="48f29k"></dir><i id="48f29k"></i><del id="48f29k"></del></ul><del id="48f29k"><sup id="48f29k"></sup><small id="48f29k"></small></del><tbody id="48f29k"><noscript id="48f29k"></noscript><dl id="48f29k"></dl><del id="48f29k"></del></tbody><form id="48f29k"><fieldset id="48f29k"></fieldset><em id="48f29k"></em><strong id="48f29k"></strong><u id="48f29k"></u><optgroup id="48f29k"></optgroup></form>
      1. <dir id="tuk7dv"></dir><b id="tuk7dv"></b>
      <abbr id="tuk7dv"></abbr><blockquote id="tuk7dv"></blockquote>
       <blockquote id="852sym"><dfn id="852sym"></dfn><style id="852sym"></style></blockquote><bdo id="852sym"><dir id="852sym"></dir></bdo><dd id="852sym"><b id="852sym"></b></dd><option id="852sym"></option><form id="852sym"></form><fieldset id="852sym"></fieldset><tbody id="852sym"></tbody><blockquote id="852sym"><div id="852sym"></div><form id="852sym"></form><table id="852sym"></table></blockquote>
       <tbody id="u52rev"><q id="u52rev"></q><dd id="u52rev"></dd></tbody><noscript id="u52rev"><ins id="u52rev"></ins><span id="u52rev"></span><bdo id="u52rev"></bdo></noscript>
      1. 公司是按照《公司法》成立的股份有限公司,作爲上市公司,公司具有嚴謹的法人治理結構,股東大會是公司的最高權力機構,下設董事會和監事會。董事會下設四個專門委員會,分別是發展戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會。

        

       總經理辦公會是總經理主持公司生産經營管理工作的議事機構。總經理對董事會負責,根據《公司章程》和《總經理工作細則》開展工作、行使職權。

        

       • 魯信創業投資集團股份有限公司章程
       • 魯信創業投資集團股份有限公司股東大會議事規則
       • 魯信創業投資集團股份有限公司董事會審計委員會工作細則
       • 魯信創業投資集團股份有限公司信息披露管理制度
       • 魯信創業投資集團股份有限公司內幕信息知情人管理制度
       • 魯信創業投資集團股份有限公司關聯交易管理制度
       • 魯信創業投資集團股份有限公司董事會秘書處工作制度
       X-POWER-BY FNC V1.0.0 FROM 自制52